Med en stor portion nyfikenhet, gedigen kompetens och mycket nära samarbete med våra kunder har vi under snart ett halvt sekel skapat produktiva lösningar inom kraftförsörjning, sjukhussystem och automation.

Välkommen till Elektro-Kapsel

Kraft

Störningar i kraftförsörjningen kan ge förödande konsekvenser. Vi hjälper dig att ta fram säkra, energieffektiva och robusta system med hög prestanda.

Sjukhussystem

Röntgen, intensivvårdsavdelningar, operations- och akutsalar kräver trygga kraftöverföringssystem som klarar såväl strömavbrott som ojämn belastning.

Automation

Smarta automatiseringslösningar ger dig ökad produktivitet, kvalitet och lägre kostnad, men påverkar även säkerhet och användarvänlighet positivt.

”Vilka konsekvenser skulle en kollaps av elförsörjningen i Sälen eller Åre under sportlovet få? Bara tanken på uteblivna intäkter, kalla bostäder, stillastående snökanoner och raserat förtroende kan få vilket företag som helst att fundera över sin egen kraftförsörjning och dess betydelse.”

Mikael Forsman, projektledare, Elektro-Kapsel

Kvalitet och Miljö

Elektro-Kapsel certifierades mot ISO 9001 första gången 26 Juni 2001.
Efter den första certifieringen så har vi tillsammans med Intertek utvecklat vårt ledningssystem. Numer är vi certifierade enligt ISO9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö samt ISO 45001 för arbetsmiljö.
Detta är en del i det långsiktiga och strategiska arbete som genomsyrar vårt arbete för att leverera kvalitativa produkter med hållbarhet över tid.

Ledningssystemet omfattar:

Försäljning, konstruktion och tillverkning av produkter och anläggningar inom områden: elkraftdistribution och industriell automatisering.


ISO 9001-14001-45001 black

ekab