Automation

Säkra styrsystem för enskilda maskiner och hela system

Effektiva tillverkningsprocesser med automatisering

Industrin går mot en allt högre automatisering av såväl enskilda maskiner som hela tillverkningsprocesser. Automatiseringen ger effektiva processer och kostnadsbesparingar, men med ökad automatisering och uppkoppling följer också en större känslighet för störningar. Det är här Elektro-Kapsel har sin absoluta styrka. Vi har arbetat med komplexa automationssystem i många år och har genom åren skapat en god kunskap om hur effektiva automatiseringslösningar kan påverka produktivitet, kvalitet och kostnad, men även säkerhet och användarvänlighet.

Vi tar gärna ett helhetsansvar för automatiseringsprojekt, eftersom det ger en trygghet för dig som kund och större kontroll för oss. Det gör att vi kan säkerställa att systemet levereras i tid och sättas i drift med så små störningar i produktionen som möjligt.

Varje projekt börjar med en diskussion tillsammans med kunden om behov, möjligheter och begränsningar. Tillsammans kommer vi fram till en lösning som ger bäst prestanda, användarvänlighet och utformning för respektive kund. Sandvik och LKAB är exempel på kunder som anlitar oss för automationslösningar, elinstallationer apparatskåpsmontage och mycket mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan automatisera din anläggning eller optimera en redan automatiserad produktionsmiljö.