Anställda

Jonas Hessman Lundström

Kraft /Automation

Tel . 070-579 70 35
E-post: jonas.lundstrom@elektro-kapsel.se

Niklas Lundström

Sjukhus

Telefon: 070-369 50 51
E-post: niklas.lundstrom@elektro-kapsel.se

Mikael Forsman

Kraft

Tel . 070-369 50 01
E-post: mikael.forsman@elektro-kapsel.se

Marcus Högberg

Projektledare, Konstruktör, Sjukhus

Tel . 070-369 97 55
E-post: marcus.hogberg@elektro-kapsel.se

Johan Skogh

Ledande montör/Konstruktör

Telefon: 070-669 50 42
E-post: johan.skogh@elektro-kapsel.se

Peter Hillman

ISO-ansvarig, IT-ansvarig

Telefon: 070-369 03 37

E-post: peter.hillman@elektro-kapsel.se

Katarina Hessman

Administration

Telefon: 070-315 61 31

E-post: katarina.hessman@elektro-kapsel.se

Simon Berg

Programmerare

Tel: 070-369 50 41
E-post: simon.berg@elektro-kapsel.se

Tomas Rundgren

Dokumentation/installation

Telefon: 070-553 93 74
E-post: tomas.rundgren@elektro-kapsel.se

August Karlsson

Verkstadsmontage

Telefon:072-206 12 68

E-post: august.karlsson@elektro-kapsel.se

Lars Anttila

Verkstademontage, installation

Tel: 070-369 51 46
E-post: lars.anttila@elektro-kapsel.se

Göran Olsson

Installation

Telefon: 070-369 65 01
E-post: goran.olsson@elektro-kapsel.se

Conny Andersson

Installation

Telefon: 070-369 67 72
E-post: conny.andersson@elektro-kapsel.se

Kenneth Öberg

Installation, Berabetning

Telefon: 070-369 54 47
E-post: kenneth.oberg@elektro-kapsel.se

Jimmy Jäderberg

Installation, Verkstadsmontage

Telefon: 070-369 50 31
E-post: jimmy.jaderberg@elektro-kapsel.se

Per Lindgren

Installation 

Telefon: 070-369 50 49
E-post: per.lindgren@elektro-kapsel.se

Peter Larsson

Tekniker

Telefon: 070-659 36 34
E-post: peter.larsson@elektro-kapsel.se

Hugo Höglund

Verkstadmontage/installation

Telefon: 070-230 86 18

E-post: hugo.hoglund@elektro-kapsel.se

Olle Björk

Verkstadsmontage, installation

Telefon: 070-369 01 26
E-post: olle.bjork@elektro-kapsel.se

Andreas Thömt

Programmering

Telefon: 070-369 00 31
E-postandreas.thomt@elektro-kapsel.se

Torbjörn Pettersson

Reläprovare, Idrifttagning kraft
Kontrakterad resurs

Telefon: 070-617 67 24
E-post: tp.1953@gmail.com

Välkommen att kontakta oss

Elektro-Kapsel AB
Bangatan 1
811 71 Järbo
Tel: 0290-700 30
Fax: 0290-700 33
E-post: info@elektro-kapsel.se

KONTAKT­FORMULÄR