Kraft

Från enkel komponent till fullstor anläggning

Få ut mer av din kraftförsörjningslösning

Kraftförsörjning är kritisk för de flesta verksamheter och störningar kan ge förödande konsekvenser. Vad kostar ett maskinstillestånd? Vilka kostnader skulle det innebära för en skidanläggning att vara utan elektricitet under sportlovet? För de flesta företag är det enkelt att räkna hem en säker kraftförsörjning. Vi stannar dock inte där, utan arbetar med att vidareutveckla systemen för att uppnå så hög energieffektivitet och så små, robusta system som möjligt, med så hög prestanda som möjligt.

Många av våra kunder uppskattar att vi tar ett helhetsansvar för deras kraftförsörjning. Det innefattar allt från projektering, konstruktion, mark och byggnadsarbeten till montage och idrifttagning. I dessa totalentreprenader är det vi som har kontakten med alla underleverantörer och ansvarar för att systemet tas i drift enligt överenskommelse. För dig som kund innebär detta att du endast behöver en kontakt och att denna kontaktperson har full överblick över hela projektet.

Bland våra kunder på kraftsidan hittar du både små och stora kunder, enkla installationer och komplicerade system. Skistar i Sälen är ett exempel, där vi arbetar med kritiska kraftförsörjningssystem för allt från vattenförsörjning till snötillverkning. Ställverk, transformatorer, spänningssystem, reservaggregat, kontrollutrustning, manöverpaneler och kablage är bara några exempel på ingående delar. Varje projekt är unikt

Kontakta oss om du vill få ut mer av ditt kraftöverföringssystem.