Sjukhussystem

Effektiv kraftförsörjning, styrning och övervakning

Robust och tillförlitlig kraftförsörjning

En robust och tillförlitlig kraftförsörjning inom sjukvården är helt avgörande. Röntgen, intensivvårdsavdelningar, operations- och akutsalar kräver trygga system som klarar såväl strömavbrott som ojämn belastning. Osäker kraftförsörjning påverkar inte bara patientsäkerhet och personal, utan kan även ge allvarliga konsekvenser när det gäller miljö, ekonomi, teknisk verksamhet och sjukhusets rykte.

När du anlitar oss tar vi helhetsansvaret för kraftförsörjningen, med allt vad det innebär i form av styr- och kontrollsystem, reservkraftaggregat, fördelningsställverk, tekniska installationer.

Vi har levererat styr- och övervakningssystem för kraftöverföring till sjukhus i hela Sverige, från Luleå i norr, till Lund i söder, från forsknings- och labbmiljöer till de mest kritiska akutsjukvårdslokalerna. Tack vare ett mycket nära samarbete med dessa sjukhus har vi skapat en unik detaljkunskap om vilka behov som måste uppfyllas, men också om vilka möjligheter som finns att optimera kraftförsörjningen på ett sjukhus. Denna kunskap och erfarenhet delar vi gärna med oss av.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.